Почистване на офиси

Ежедневно почистване на офиса
Усърдното поддържане на перфектна хигиена в офиса поражда положително чувство у всеки посетител, служител, клиент. Чистотата е състояние на обитаваната среда, което прониква в психиката, формира нагласите, определя взаимоотношенията, повлиява решенията, създава положителна емоции , предпоставя условия компанията да достигне максимална производителност и ефективност. За да постигнете това, Вие имате нужда от професионална почистваща компания  „Бориван” ООД  за почистване на офиси.

Предимства
Договореното ежедневно почистване на офиси гарантира, че помещенията на Вашата фирма притежават висока степен на хигиеничност, а служителите, клиентите и гостите Ви обитават чиста и безвредна работна среда.
Нашите служители са отлично обучени във всички аспекти на работата, личната хигиена, здраве и безопасност.
При поемане на ангажимент за почистване на офиси традиционно се съобразяваме с индивидуалните специфични изисквания на всеки отделен клиент. Ние си даваме сметка, че в  нашата работа големия резултат се измерва с блясъка на малкия детайл и подхождаме с деликатна грижа и заострено внимание към елемент на територията на обработвания обект. Наши приоритети са корпоративната сигурност и контрола върху качеството на извършваната услуга във всеки етап от почистващия процес.

Човешкият ресурс е на разположение на клиента  всеки ден, през цялата година.
Работим с над 200 фирмени служители,  готови да реагират по всяко време на денонощието.
Така ние гарантираме почистване 365 дни в годината и 24 часа в денонощието.

Почистване на офиси се извършва извън Вашето работно време, като се вземат предвид всички Ваши индивидуални изисквания и критерии.
Почистващия процес се контролира от супервайзори, които са с минимум 3 годишен професионален опит на ръководна позиция  в нашата компания.
Почистването се извършва с професионални почистващи препарати, оборудване и техника, сертифицирани за безопасност и опазващи околната среда.

Сигурност
Сигурността е приоритет за всяка компания и всяка фирма предлагаща продукт в сферата на поддръжката и услугите би следвало да притежава специализирана политика насочена към качественото и ефективно обслужване на клиента при спазване на всички изисквания за корпоративна сигурност. С особено внимание подхождаме по отношение на конфиденциалност, коректното опазване на фирмена тайна, информация, до която сме получили достъп в процеса по време на извършване на договорената дейност, както и на вещевото и технологичното оборудване на служителите или компанията, която обслужваме.
„Бориван” ООД притежава застраховки и фондове, които са в състояние да компенсират всяка злополука или повреда, възникнала при обслужването на който и да било наш клиент. При  почистване на офиси ние приемаме и обучаваме служители, които са добре проучени и внимателно  въведени обектите. За контрола и сигурността на всички служители отговарят експерти с опит в тази сфера, оборудвани със съвременни системи за сигурност и контрол.

Как  работим
За почистващите процеси в офисите извършваме предварителен оглед, провеждаме хигиенно обследване и изработваме индивидуален хигиенно-санитарен план за  извършване на услугата, съобразен с характерните особености на конкретния обект-вид дейност, брой служители, квадратура, брой помещения, степен на замърсеност, вид,  количество и състав на необходимите и допустими почистващи препарати. Въз основа  на специализирания хигиенно-санитарен план на обекта  изготвяме индивидуални хигиенни планове за всеки хигиенист.
Чрез утвърдена  система за контрол и управление на качеството  гарантираме максимална ефективност на всеки хигиенист от оперативния персонал на всеки конкретен обект.

Основни дейности
При ежедневното почистване на офиса се извършват следните дейности:

– Прахосмукиране и измитане на подови настилки
– Измиване на твърда настилка и первази с професионален препарат
– Пране на мокети
– Измиване на стъкла, дограми и врати
– Забърсване на прах от офис мебели и техника
– Събиране и изхвърляне на отпадъци от работния процес
– Дезинфекция, ароматизиране и зареждане с консумативи на санитарни възли
– Повишено внимание към входната част на офиса

Колкото и добра да е ежедневната поддръжка на Вашият офис, той  периодично се нуждае от основно машинно почистване. Ето защо ние препоръчваме тази услуга два пъти годишно, и предлагаме изпълнението й безплатно на клиентите, с които имаме договор за абонаментно почистване.

Основни машинни почиствания: Машинните почиствания, които извършваме при почистване на офиса, се осъществяват от специализирани екипи, профилирани конкретно в почистване на офиси. Препаратите,  които прилагаме са различни по своя химичен състав и концентрация от тези за абонаментното поддържане.

Какво предлагаме за почистване на офиса Ви:
Освен машинното почистване и дезинфекцията на санитарните помещения, за достигане на пълно хигиенизиране ние включваме опция за обработка на стълбища и асансьори, рецепция и фоайе, полиране на мебели, почистване на вентилационни системи и климатици и др.

Ние гарантираме, че с нашия професионализъм и квалификация, усърдие, опит и коректност  ще овладеем сложния и нелек процес по почистването на офиса, ще организираме хаоса, който обичайно съпровожда тази дейност във всеки офис, ще допринесем за хармонична и ведра работна среда за Вашите служители и клиенти. Ще сложим край на неловкото усещане от липсата на блясък, на  компромисите с елементарната хигиената, на  тягостното, често нездравословно присъствие на  различни видове замърсители.


Доверете се на експертите в почистването!

Почистване на офиси


Усърдното поддържане на перфектна хигиена в офиса поражда положително чувство у всеки посетител, служител, клиент.

Почистване на домове


В стремежа си да удовлетворят специфичните потребности на бизнес сградите, редица фирми  пренебрегват частните домове, като пазарен сегмент.

Сайтове партньори:     Българска асоциация почистване Pochistvane.com | CLEANITO | Всички обяви  sait1  Строителни услуги