Почистване на твърди подови настилки

Почистване на твърди подови настилки - БориванПрофесионалното почистване на подови настилки е препоръчително,  а  в някои от случаите задължително. Поради различните замърсявания, обичайните битови наслоявания, строителни замърсявания  или захабяване и износване в следствие повишен трафик на хора,  те имат нужда от почистване с еднодискова машина или ръчно с професионални инструменти и препарати.
С времето въпреки  ежедневната поддръжка и в известна степен именно, като резултат от нея, върху подовите  настилки се наслагва мръсен филм, заради който настилката  изглежда  вехта, износена  и стара. С редовната употреба на бърсалки и мопове върху фугите и ъглите засяда мърсотия  и с времето наслагванията се натрупват и трябва да бъдат отстранени с професионално почистване на подови настилки.
Машинното почистване на подови настилки се осъществява с различно оборудване спрямо вида и замърсяването на настилката. Натиска на машината върху повърхността е голям и резултатът е почистване в дълбочина.
Препаратите, който използваме при машинното почистване са различни по вид и концентрация, подбрани от нас съобразно вида на подовото покритие и с цел постигане на максимална ефективност от почистващия процес.

Машинното почистването трябва да бъде извършено от професионалист с цел да се избегне частично нараняване или цялостно увреждане на настилките. Всяка настилка е подложена на различни натоварвания и има различни предназначения и характеристики. За да бъдат подовите настилки  винаги чисти и бляскави трябва да бъдат почиствани с машини. Периодичността на почистване зависи натовареността на всяка настилка.   

За повече информация, виж секция " Цени за почистване "

footer-site

Сайтове партньори:     Българска асоциация почистване Pochistvane.com | CLEANITO | Всички обяви  sait1  Строителни услуги
Copyright © Бориван ООД. Професионално почистване от Бориван 2005 - 2017 год. · SEO Ganbox | Web design by Parabaleum.com