Почистване на офиси

Ежедневно почистване на офиса
Усърдното поддържане на перфектна хигиена в офиса поражда положително чувство у всеки посетител, служител, клиент. Чистотата е състояние на обитаваната среда, което прониква в психиката, формира нагласите, определя взаимоотношенията, повлиява решенията, създава положителна емоции , предпоставя условия компанията да достигне максимална производителност и ефективност. За да постигнете това, Вие имате нужда от професионална почистваща компания  „Бориван” ООД  за почистване на офиси.

Почистване на офиси - БориванПредимства
Договореното ежедневно почистване на офиси гарантира, че помещенията на Вашата фирма притежават висока степен на хигиеничност, а служителите, клиентите и гостите Ви обитават чиста и безвредна работна среда. 
Нашите служители са отлично обучени във всички аспекти на работата, личната хигиена, здраве и безопасност.
При поемане на ангажимент за почистване на офиси традиционно се съобразяваме с индивидуалните специфични изисквания на всеки отделен клиент. Ние си даваме сметка, че в  нашата работа големия резултат се измерва с блясъка на малкия детайл и подхождаме с деликатна грижа и заострено внимание към елемент на територията на обработвания обект. Наши приоритети са корпоративната сигурност и контрола върху качеството на извършваната услуга във всеки етап от почистващия процес.

Човешкият ресурс е на разположение на клиента  всеки ден, през цялата година.
Работим с над 200 фирмени служители,  готови да реагират по всяко време на денонощието.
Така ние гарантираме почистване 365 дни в годината и 24 часа в денонощието.

Почистване на офиси се извършва извън Вашето работно време, като се вземат предвид всички Ваши индивидуални изисквания и критерии.
Почистващия процес се контролира от супервайзори, които са с минимум 3 годишен професионален опит на ръководна позиция  в нашата компания.
Почистването се извършва с професионални почистващи препарати, оборудване и техника, сертифицирани за безопасност и опазващи околната среда.ofis-pochistvane

Сигурност
Сигурността е приоритет за всяка компания и всяка фирма предлагаща продукт в сферата на поддръжката и услугите би следвало да притежава специализирана политика насочена към качественото и ефективно обслужване на клиента при спазване на всички изисквания за корпоративна сигурност. С особено внимание подхождаме по отношение на конфиденциалност, коректното опазване на фирмена тайна, информация, до която сме получили достъп в процеса по време на извършване на договорената дейност, както и на вещевото и технологичното оборудване на служителите или компанията, която обслужваме.
„Бориван” ООД притежава застраховки и фондове, които са в състояние да компенсират всяка злополука или повреда, възникнала при обслужването на който и да било наш клиент. При  почистване на офиси ние приемаме и обучаваме служители, които са добре проучени и внимателно  въведени обектите. За контрола и сигурността на всички служители отговарят експерти с опит в тази сфера, оборудвани със съвременни системи за сигурност и контрол.

Как  работим
За почистващите процеси в офисите извършваме предварителен оглед, провеждаме хигиенно обследване и изработваме индивидуален хигиенно-санитарен план за  извършване на услугата, съобразен с характерните особености на конкретния обект-вид дейност, брой служители, квадратура, брой помещения, степен на замърсеност, вид,  количество и състав на необходимите и допустими почистващи препарати. Въз основа  на специализирания хигиенно-санитарен план на обекта  изготвяме индивидуални хигиенни планове за всеки хигиенист.
Чрез утвърдена  система за контрол и управление на качеството  гарантираме максимална ефективност на всеки хигиенист от оперативния персонал на всеки конкретен обект.

Основни дейности
При ежедневното почистване на офиса се извършват следните дейности:

- Прахосмукиране и измитане на подови настилкиpochistvane na ofis
- Измиване на твърда настилка и первази с професионален препарат
- Пране на мокети
- Измиване на стъкла, дограми и врати
- Забърсване на прах от офис мебели и техника
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от работния процес
- Дезинфекция, ароматизиране и зареждане с консумативи на санитарни възли
- Повишено внимание към входната част на офиса

Колкото и добра да е ежедневната поддръжка на Вашият офис, той  периодично се нуждае от основно машинно почистване. Ето защо ние препоръчваме тази услуга два пъти годишно, и предлагаме изпълнението й безплатно на клиентите, с които имаме договор за абонаментно почистване.

Основни машинни почиствания: Машинните почиствания, които извършваме при почистване на офиса, се осъществяват от специализирани екипи, профилирани конкретно в почистване на офиси. Препаратите,  които прилагаме са различни по своя химичен състав и концентрация от тези за абонаментното поддържане.

Какво предлагаме за почистване на офиса Ви:
Освен машинното почистване и дезинфекцията на санитарните помещения, за достигане на пълно хигиенизиране ние включваме опция за обработка на стълбища и асансьори, рецепция и фоайе, полиране на мебели, почистване на вентилационни системи и климатици и др.

Ние гарантираме, че с нашия професионализъм и квалификация, усърдие, опит и коректност  ще овладеем сложния и нелек процес по почистването на офиса, ще организираме хаоса, който обичайно съпровожда тази дейност във всеки офис, ще допринесем за хармонична и ведра работна среда за Вашите служители и клиенти. Ще сложим край на неловкото усещане от липсата на блясък, на  компромисите с елементарната хигиената, на  тягостното, често нездравословно присъствие на  различни видове замърсители.


Доверете се на експертите в почистването!

footer-site

Сайтове партньори:     Българска асоциация почистване Pochistvane.com | CLEANITO | Всички обяви  sait1  Строителни услуги
Copyright © Бориван ООД. Професионално почистване от Бориван 2005 - 2017 год. · SEO Ganbox | Web design by Parabaleum.com