Добрата хигиена – метод за предотвратяване разпространяването на вируса Ебола!

Вируса Ебола (EVD) е главна тема на новините по целия свят през последните седмици. Това тежко заболяване има смъртност при 90% от заразените, но инфекцията може да бъде контролирана чрез ефективни мерки за хигиена и почистване.

Световната здравна организация (WHO) предоставя подробна информация на интернет страницата си www.who.int/ebola , там ще откриете съвети по отношение на това колко е важна хигиената на ръцете, използването на предпазни средства и изхвърлянето на замърсени, заразени и остри предмети.
СЗО препоръчва основни методи на хигиена на ръцете за лица, които могат да влязат в контакт с население от заразените с Ебола райони. Това включва честото миене на ръцете със сапун, почистване на ръцете с крем на алкохолна основа или използването на кърпи за еднократна употреба.  
Важно значение има и използването на точните дезинфекциращи препарати при почистването на повърхностите. Почистващия персонал в области с висок риск, като например летища и здравни заведения трябва да разглеждат всички телесни течности като инфекциозни и да се разпореждат с тях съгласно местните изисквания за работа с био опасни материали – в съответствие с указанията за обезвреждане на СЗО.
Всички вируси изискват био материя, върху която са озелеят. Следователно, за да се намали вероятността вирусът да оцелее на повърхността процедурите по почистване трябва да премахнат колкото се може повече био материя. В допълнение към използването на подходящ препарат/дезинфектант почистването трябва да се прави достатъчно често, за да намали риска вируса да остане на повърхностите достатъчно дълго и да се намали риска някой да влезе в контакт с него.
Индустриалната търговска асоциация ISSA казва, че нейните членове могат да помогнат като предложат варианти за честота на почистванията, препарати, които да се използват и ефективни методи за лична хигиена с цел да се намали риска от инфекцията, колкото е възможно.

footer-site

Сайтове партньори:     Българска асоциация почистване Pochistvane.com | CLEANITO | Всички обяви  sait1  Строителни услуги
Copyright © Бориван ООД. Професионално почистване от Бориван 2005 - 2017 год. · SEO Ganbox | Web design by Parabaleum.com