Класиране на кандидати и определяне на изпълнител към Публична покана с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“

21.10.2013

Класиране на кандидати и определяне на изпълнител към Публична покана с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“

 

Бориван“ ООД обявява Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител към Публична покана с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0696 “Усъвършенстване условията на труд”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

 

Класиране

footer-site

Сайтове партньори:     Българска асоциация почистване Pochistvane.com | CLEANITO | Всички обяви  sait1  Строителни услуги
Copyright © Бориван ООД. Професионално почистване от Бориван 2005 - 2017 год. · SEO Ganbox | Web design by Parabaleum.com