Въпроси и отговори Въпроси и отговори към Публична покана с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“


03.10.2013

Въпроси и отговори към Публична покана с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“

 

Разяснения по Публична покана с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0696 “Усъвършенстване условията на труд”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

Въпроси и отговори

Сайтове партньори:     Българска асоциация почистване Pochistvane.com | CLEANITO | Всички обяви  sait1  Строителни услуги