Фирменият офис е особен вид място – там кипи атмосфера на трудолюбие. В офиса се случват всички онези важни и едновременно с това неуловими с просто око събития, които превръщат една компания в нещо забележително.

Днес ще акцентираме на един на пръв поглед обикновен и простичък ангажимент, който обаче трябва да бъде поет във всяка компания, а именно почистване на офис, защото е важно там да цари изрядна хигиена и ред. Специфичното в случая е, че почистването на местата, където обикновено кипи оживление и се работи интензивно, трябва да се прави от обучени хора, които не само работят бързо, но … Прочетете още